Den nära kontakten med konsumenterna upplevs av lantbrukare som den stora fördelen med att sälja köttlådor. Här presenteras några punkter för dig att tänka igenom innan du startar upp din försäljning.

Ensam eller tillsammans?

Är ni flera lantbrukare i närområdet kan det finnas fördelar med att gå tillsammans och sälja köttlådor. Ni kan hjälpas åt med transport och försäljning. En annan fördel är att tillgången på kött blir mer jämn över hela året.

Beställning

Det finns flera olika alternativ för hur kunderna beställer sina lådor. Här kan en hemsida vara till hjälp, men det är inte nödvändigt. En hemsida med ett formulär att fylla i minskar arbetsbördan. Att ha en mejladress där beställningar sker är ett annat enkelt alternativ. Att alla beställningar sker över telefonen är trevligt, men tidskrävande. En sak att tänka på är att det underlättar om endast ett alternativ används för beställningar speciellt om ni är flera som jobbar i företaget.

Återtag

Det enklaste när verksamheten startar är att göra återtag från slakteriet på styckat och förpackat kött. Om det finns flera slakterier nära dig kontakta dem gärna innan och hör dig för om hur det fungerar med återtag, upphämtning och olika prisnivåer. Ett väl fungerande samarbete med slakteriet är grundläggande i din försäljning av köttlådor. Om du senare vill utveckla din verksamhet mot styckning eller både slakt och styckning finns det andra regler att förhålla sig till.

Lådornas innehåll

När försäljningen är i uppstartsskedet kan det vara en god idé att hålla lådorna enkla, en fjärdedels eller en åttondels slaktkropp kan styckas till en låda. Glöm inte de styckningsdetaljer som konsumenterna vanligen inte köper i affären, köttlådor är en möjlighet att upptäcka nya detaljer på slaktkroppen. För att hjälpa dina kunder att tillaga nya detaljer skicka gärna med ett recept. I takt med att verksamheten utvecklas kan också sortimentet på lådorna göra det. Gourmetlådor med fler fina styckdetaljer eller grillådor med bitar anpassade till sommarens grillkvällar. Olika storlek på lådorna kan vara bra för att alla konsumenter inte har möjlighet att ta hand om så stora mängder kött åt gången.

Förädlade produkter

Utöver styckningsdetaljer och köttfärs är förädlade delar uppskattade i köttlådor. Det kan vara en bit rökt skinka, en egengjord korv eller en bit leverpastej. Att förädla produkter är en gammal tradition för att ta tillvara på hela slaktkroppen och förlänga hållbarheten. Det är ett hantverk som kräver sin tid och träning. För dig som vill lära dig mer om att tillverka egna charkprodukter finns det lärorika kurser att välja bland.

Leverans av lådorna

Leveransen av lådorna kan ske på olika sätt och är lätt att anpassa till dina förutsättningar. Om du redan har en gårdsbutik kan försäljningen ske från den. Har du inte den möjligheten kan lådorna hämtas på en upphämtningsplats. Alternativt kan lådorna köras hem till konsumenterna. Hur ofta leverans sker beror på hur ofta du slaktar och hur stor del av köttet som du tar återtag på.

Ansvarig myndighet, lokaler och märkning

Om du gör återtag på styckat och förpackat kött från ditt slakteri räcker det att din verksamhet är registrerad hos kommunen. Om du slaktar, styckar eller förädlar själv gäller det att din verksamhet måste godkännas av Livsmedelsverket. Kontakta den myndighet du tror att du berörs av och fråga vad det är som gäller för just din verksamhet.

Det finns en del krav på de lokaler där livsmedel hanteras, ett grundläggande krav är att de ska vara lätta att rengöra. Lokalerna kan se olika ut, om du kör ut köttlådor från slakteriet direkt till konsument med en kylbil räknas denna som en livsmedelsanläggning.

Märkning av kött är viktigt för att upplysa konsumenterna. Prata med ditt slakteri om deras standard för märkning, ofta kan du utgå från den och designa egna etiketter till dina produkter. Etiketten ska tala om en mängd olika saker bland annat vad det är för produkt, nettokvantiteten av livsmedlet, det livsmedelsföretag som ansvarar för produkten och ursprung. Sista förbrukningsdag eller bäst före datum och om det finns särskilda villkor för förvaring är också saker som ska finnas på etiketten. Är det en förädlad produkt så som exempelvis en korv ska också närings- deklaration och ingrediensförteckning där allergener tydligt framgår finnas med.

Försäljning och marknadsföring

Försäljning och marknadsföring kan delas in i fyra steg, dessa är:

 1. Hitta ditt unika säljargument
  Börja med att fråga dig själv vad du har som gör ditt kött unikt. Kan det marknadsföras som ekologiskt, som kött från en specifik ras eller något annat koncept? Närproducerat räcker ofta långt. Hitta din nisch!

 2. Prissättning
  När du sätter priset på köttlådorna glöm inte att räkna med den extra arbetstiden det innebär att distribuera och sälja köttet själv jämfört med att sälja direkt till slakteriet. Våga ta betalt, mervärdet och att köpa direkt från bonden är värt mycket för konsumenterna.

 3. Hitta och nå ut till dina kunder
  Grannar, vänner, arbetskollegor- börja med att sälja dina köttlådor till bekanta. Nöjda kunder rekommenderar dig till sina bekanta och sedan sprider sig dina köttlådor. Dock kan marknadsföring hjälpa denna process. Sociala medier är ett enkelt alternativ som fungerar bra för de allra flesta. Det är en plattform där du kan sprida både text, bild och film. Facebook bjuder in till en interaktion med konsumenterna och feedback kommer snabbt. Visa gärna upp din gård och dina djur, det ökar intresset för din produkt. Det viktigaste att komma ihåg är att du är ditt eget varumärke.

 4. Etablera dig lokalt
  Var med på lokala event och marknader så som Bondens egen Marknad. Det är ett sätt att både sälja köttlådor samt marknadsföra dig själv och din gård.