Sverige börjar bli ett dryckesland att räkna med. Det visar sig i att antalet dryckestillverkare ökar och att det starka entreprenörskapet inom branschen håller i sig, trots Covid-19-pandemin.

I dag finns 874 registrerade tillverkare av öl, vin och cider, vilket motsvarar
en 15-procentig ökning sedan årsskiftet 2018–2019.
Det framgår av Dryckesbranschrapporten 2020 som bygger på statistik från SCBs Företagsregister. 

Dryckesproduktionen är väl representerad över hela landet och finns numera i 218 av Sveriges 290 kommuner. Rapporten visar att mer glesbefolkade län som Gotland, Jämtland och Norrbotten har betydligt
fler dryckesproducenter per capita än storstadslänen.

Cidertillverkarna har ökat med 23 procent

Den största kategorin är bryggerier. I Sverige finns i dag 600 registrerade
tillverkare av öl, och sedan årsskiftet 2018-2019 har 75 bryggerier tillkommit, en ökning på 14 procent.
Sprittillverkarna har under samma period ökat med 20 procent till 116 företag.

Bland cidertillverkarna ses också många nytillkomna aktörer, antalet företag
har ökat med 23 procent till 92 tillverkare av cider.

Antalet vingårdar har däremot legat på ungefär samma nivå de senaste
åren. Idag finns 66 vinproducenter, företrädelsevis i södra Sverige.

LÄS MER: Bästa råden för dig som vill bli vinodlare

Gemensamt för alla dessa aktörer är att de i många fall är start-ups, drivs av eldsjälar och entreprenörer, som på hantverksmässiga grunder framställer premiumprodukter. I många fall har man en flerårig  obbytillverkning med sig i grunden där man i långsam takt
lärt sig att förstå komplexiteten i hantverket. Det är ovärderliga erfarenheter att stå på när man tar det stora steget att starta verksamhet på en   professionell nivå.

Utvecklingen syns i hela landet

Den gastronomiska utvecklingen kring lokal mat och dryck syns i alla delar
av Sverige. Det lokala och hållbara är efterfrågat, och i takt med att svenska
konsumenter blivit mer medvetna och intresserade av det svenska matundret så är det inte konstigt att den efterfrågan också kompletteras med lokala dryckesproducenter. Utvecklingen av premiumprodukter kan
därmed konstateras vara dels entreprenöriellt driven men också starkt influerad av konsumenternas efterfrågan.

I ljuset av den starka utvecklingen i antalet nytillkomna företag är det lätt att tro att denna utveckling är självklar. Men det är den långtifrån. Dryckesbranschen är inte vilken bransch som helst, den skiljer sig
mycket från andra kreativa branscher. Dryckesproducenter måste förhålla sig till omfattande regelverk och lagstiftning, som inte sällan kan skilja sig från kommun till kommun, vilket skapar dålig förutsägbarhet.

Som liten producent finns dessutom ingen riktig hemmamarknad utan är begränsat till omkringliggande systembolag (max 10 enligt TSLS), samt lokala restauranger. Många producenter vittnar om en ansträngd ekonomi och att de har svårt att ta ut löner. Flera tillverkare uppger att de ser en potential i besöksnäring och måltidsturism, men som de har svårt att utnyttja med begränsade resurser och begränsad marknad.

Covid-19 har slagit hårt

I lägen av kris, osäkerhet och störningar på marknaden tydliggörs den
sårbarhet som småskaliga mat- och dryckesproducenter lever med i sitt
företagande. Covid-19 har visat att dryckesbranschens utmaningar slår hårt mot mindre tillverkare. När restaurangbranschen går på knäna drabbar det med kraft dryckesproducenterna. För tillverkare av alkoholhaltiga drycker återstår endast Systembolaget som försäljningskanal och många har fått ställa in sin tillverkning under våren.

Läget för de nyetablerade tillverkarna är mycket kärvt, SCBs siffror till hösten kommer sannolikt att beskriva en mindre positiv situation.

Pandemin och den kris den har orsakat har dock medfört att människor i större utsträckning har börjat reflektera över hur deras konsumtionsval påverkar lokalsamhället de lever i.

Dryckesbranschen har potential att växa

Efterfrågan på lokala alternativ ökar vilket bekräftas i en undersökning genomförd av European Beer Consumers Union. Av 667 tillfrågade ölkonsumenter från 26 länder (huvudsakligen europeiska) uppger cirka 59 procent att de i högre grad än innan väljer ett lokalt ölalternativ för att
stötta de lokala tillverkarna. 70 procent säger att de tänker fortsätta även när krisen är över.

Dryckesbranschen förtjänar att betraktas som en bransch att räkna med,
som har stor potential att leverera tillväxt och arbetstillfällen. Med rätt förutsättningar att växa kommer fler människor kunna njuta
av nya produkter som sätter Sverige på den gastronomiska kartan.

Anna Kaijser
anna.kaijser@lrf.se

LÄS MER: Lantbrukskonjunkturen nummer 2, 2020

LÄS MER: White Guide visar bästa matställena i Sommarsverige