Tre mjölkglas i det gröna

Världens bästa mjölk

LRF Mjölk vill inspirera fler till att förstå och ta del av den svenska mjölkens möjligheter. Vi är övertygade om att svensk mat och svenskt jordbruk har en roll att spela, både för att möta de globala utmaningarna och för att skapa jobb och välstånd i svensk ekonomi.