Vad är Nordiska Näringsrekommendationer?

Nordiska Näringsrekommendationer (NNR) syftar till att sammanställa den vetenskapliga litteraturen inom nutrition, men även angränsande områden, till exempel miljö, för att fastställa underlag för planering av hälso- och miljömässigt hållbara måltider på befolkningsnivå. NNR ligger sedan oftast till grund för kostråd på nationell nivå. NNR uppdateras ungefär var åttonde år, och nu pågår uppdateringen som ska vara klar 2023. Läs mer om NNR här 

Varför är det viktigt att LRF Mjölk engagerar sig i NNR-arbetet?

Det är viktigt att LRF Mjölk engagerar sig i NNR-arbetet för att bibehålla och stärka förståelsen för att mjölk och mjölkprodukter är en viktig del i kosten. De bidrar till stor andel till den energi och näring som vi får i oss varje dag. Likaledes är primärproduktionen i allmänhet och mjölkproduktionen i synnerhet avgörande för många av Sveriges kritiska och näringslivsmässigt kompetetiva frågor, från miljö och hållbarhet till krisberedskap och försvar. Det är avgörande att NNR-processens aktiva medlemmar (styrgrupp, arbetsgrupper osv) är medvetna om de olika förutsättningar som råder för primärproduktion i Sverige och Norden jämfört med andra länder. Sverige tillhör de länder som är världsledande inom hållbart jordbruk. Därför behöver vi öka, snarare än minska, produktionen av mat för att såväl säkerställa livsmedelsförsörjningen för vår egen befolkning som öka exporten av våra säkra och hållbara livsmedel. Detta går också i linje med Livsmedelsstrategin. 

På vilket sätt är LRF Mjölk involverat i arbetet med NNR?

LRF Mjölk arrangerar, ibland på egen hand och ibland i samarbete med andra organisationer och verksamheter inom och utanför LRF, löpande webinarier med fokus på mjölkens och mjölkprodukternas roll för hälsa och miljö. Bland de senaste kan nämnas följande insatser. 

Webinarier och symposier 

 • Skolfrukost – utmaningar och vinster för elev och samhälle (april 2022). Ett webbinarium där forskare, rektorer, koststrateg och Röda Korsets Ungdomsförbund var inbjudna för att presentera och diskutera betydelsen av frukost för elevernas hälsa och samhällets utmaningar och vinster med att erbjuda gratis skolfrukost. Ett 60-tal personer från kost- och nutritionsprofessioner från kommuner i hela landet deltog i publiken.
 • Dags för gratis skolfrukost (sep 2021). Ett seminarium som Arla arrangerade för att diskutera sin rapport om skolfrukost, och där LRF Mjölk var inbjudet för att prata om skolfrukost ur ett samhällspolitiskt perspektiv. 
  Dags för gratis skolfrukost - LRF 
 • Biotillgänglighet och proteinskiftet (juni 2021). LRF Mjölk, i samarbete med Nutritionistföreningen, bjöd in till webinarium med doktorand Cecilia Labba för att höra mer om hennes forskning kring biotillgänglighet (hur väl vi tar upp näringsämnen från olika livsmedel). 
  https://www.youtube.com/watch?v=24ZHwYbAi7I 
 • Försörjningstrygghet (maj 2020). Webbinarium arrangerat av LRF i samarbete med Försvarshögskolan. Med LRF:s förbundsordförande Palle Borgström med representanter från Jordbruksverket och Livsmedelsverket, samt Helene Gunnarsson (mjölkbonde) och Anders Norlén (grönsaksodlare). Fokus på betydelsen av att ha en livsmedelsproduktion i Sverige som är tillräckligt hög för att försörja befolkningen inte bara i fredstid, utan även i händelse av kris och krig. 
  Webbinarium om försörjningstrygghet med Försvarshögskolan - LRF 
 • Symposium Mjölkens roll ur ett hälso- och miljöperspektiv (dec 2020). LRF Mjölk arrangerade, tillsammans med sina nordiska systerorganisationer i Norge och Danmark, ett symposium under Nordic Nutrition Conference (NNC) i Helsingborg. Till detta bjöd vi in Stephan Peters, Adam Drewnowski och Richard Tellström för att berätta om mjölkens och mjölkprodukternas betydelse ur ett miljömässigt, näringsmässigt och kulturellt perspektiv. 
  16 dec: LRF Mjölks symposium på Nordic Nutrition Conference - LRF 
 • Mat mer än klimat (nov 2019). Seminarium med fokus på vikten av att ta hänsyn till matens närings- och hälsomässiga betydelse och sätta den i relation till miljön som helhet - inte enbart klimat. 
  Mat mer än klimat - LRF 

Debattartiklar 

För att visa LRF Mjölks ståndpunkter, har vi publicerat ett antal debattartiklar med koppling till arbetet med NNR. Bland dessa återfinns: 

Vi oroas av den polariserade kostdebatten - LRF 

Näring och hälsa måste gå först i Nordiska Näringsrekommendationer - LRF 

Samarbeten över Norden 

LRF deltar i Nordiska Bondeorganisationers Centralorganisations (NBC) arbetsgrupp, varifrån vi gemensamt kommunicerar med NNR-kommittén. Bland annat har LRF genom NBC deltagit i att: 

 • formulera ett öppet brev med återkoppling på bland annat hur man ser på faran med att bara fokusera på klimat (och inte miljö ur ett bredare perspektiv), och påpekar att närings- och hälsofrågan behöver kopplas till miljömässig hållbarhet för att ge en mer rättvisande bild. Risken är annars att miljöfrågor blir ledande när fokus snarare ska vara näring och kost (juni 2021) 

LRF Mjölk samarbetar med sina nordiska systerorganisationer och deltar i de delar av NNR-processen som är öppen. LRF Mjölk har:  

 • medverkat till att föreslå teman på kapitel (hösten 2020) 
 • uppvaktat NNR-kommittén med ett öppet brev om skillnaden mellan mjölk och växtbaserade drycker (jan 2022) 

 • återkopplat på det fortskridande arbetet via Helsedirektoratets webbsida för frågor och svar. (från start)