För att få aktuell information om villkoren för användning, sök i kemikalieinspektionens Bekämpningsmedelsregister.

UPMA – Felix för ogräs i  frilandsodlingar av dill, blad- och rotpersilja, rotselleri och växthusodlingar av prydnadslök
Gäller från och med: 2018-03-07. Villkoren hittar ni här

Dispens – Buctril EC 225 – Kepalök
Gäller fr o m 2018-03-14 t o m 2018-06-29.  Villkoren hittar ni här.

UPMA – Goltix WG – kepalök, utsädesodling av spenatfrö.
Gäller f.o.m. 2017-08-24. Villkoren hittar ni här

UPMA – Steward 30 WG – vita och röda vinbär, hallon, krusbär, björnbär, blåbär, plommon och körsbär.
Gäller f.o.m. 2017-08-23. Villkoren hittar ni här.

Dispens – Coragen – äpple. Gäller till och med 2017-09-20. Villkoren hittar ni här

UPMA – Turex 50 WP – bär, köksväxter, prydnadsväxter och plantskoleväxter. Gäller från och med 2017-05-23. Villkoren hittar ni här.