För att få aktuell information om villkoren för användning, sök i kemikalieinspektionens Bekämpningsmedelsregister

Dispens – VitiSan – Ekologisk odling av äpple, päron och jordgubbar
Gäller från 2017-04-03 till 2017-07-31. Villkoren hittar ni här

UPMA – Cycocel – Tillväxtreglering i prydnadsväxter
Gäller fr.o.m. 2017-02-13. Villkoren hittar ni här.

Beviljad dispens rörande växtskyddsmedlet Buctril EC 225 
Gäller fr.o.m 2017-03-15 t.o.m 2017-06-30. Villkoren hittar ni här

Beviljad UPMA rörande växtskyddsmedlet Topsin WG
Gäller fr.o.m. 2016-12-22. Villkoren hittar ni här.

Beviljad UPMA rörande växtskyddsmedlet Movento SC 100
Gäller fr.o.m. 2016-12-19. Villkoren hittar ni här.