För att få aktuell information om villkoren för användning, sök i kemikalieinspektionens Bekämpningsmedelsregister.

UPMA – Starane 333 HL– i kepalök på friland
Gäller t.o.m. 2021-02-23. Villkoren hittar ni här.

UPMA – Centium 36 CS – i palsternacka, nyetablering av jordgubbar, oljerättika och mangold.
Gäller t.o.m. 2021-02-23. Villkoren hittar ni här.

UPMA – Mavrik – oljerättika och jordgubbar på friland
Gäller f.o.m. 2021-02-15. Villkoren hittar ni här.

UPMA – Matrigon 72 SG – kålrot på friland
Gäller fr.o.m. 2020-11-18. Villkoren hittar ni här.

UPMA – Flexity – jordgubbar och tomat 
Gäller t.o.m. 2021-04-30. Villkoren hittar ni här