Inför LRF Trädgårds digitala trädgårdsråd den 14 oktober spelades ett samtal in mellan LRF Trädgårds ordförande Marcus Söderlind och LRFs vd Anna-Karin Hatt. De diskuterar olika frågor som berör trädgårdssektorn såsom arbetskraftssituationen under våren, all uppmärksamhet som riktades från media kring svensk trädgårdsproduktion under säsongen, grönt näringslivsindex samt hur trädgårdsnäringen uppfattas från Regeringskansliet och politiken.