Här följer en kort beskrivning av samtliga 35 försök. För att få de fullständiga försöksplanerna, kontakta  agneta.sundgren@lrf.se.