Till höger hittar du en kort sammanfattning av de 35 försöken. För att få de fullständiga försöksplanerna, kontakta  agneta.sundgren@lrf.se.