Regeringen förlängde i förra veckan inreseförbudet till Sverige från tredje land, det vill säger från länder utanför EU, fram till i mitten av maj. LRFs påverkansarbete har samtidigt lett till att undantaget för inreseförbudet vidgades så att personer med arbetstillstånd inom jordbruket ska släppas in av svensk gränspolis.

Trots att medlemsländerna i EU har varit överens om riktlinjer för ökad rörlighet av säsongsarbetare mellan medlemsländerna, är det svårt att resa med bil genom flera länder för att komma till Sverige.

- Från LRFs sida fortsätter vi dialogen med regeringskansliet om vad som kan göras för att underlätta resandet till Sverige. Vi vet att många inom trädgårdsodling är i en väldigt pressad situation och snabbt behöver veta hur de ska bemanna säsongen. Vi gör allt vi kan, säger Palle Borgström, förbundsordförande på LRF.

En möjlighet skulle vara bättre tillgång till transportmedel som båt och flyg för att personerna ska kunna ta sig till Sverige. I Tyskland och Finland arrangeras flygtransporter för säsongsarbetare.

LÄS MER: Checklistor för dig som har arbetsgivaransvar för utländsk arbetskraft