Vad har ni gjort?

Tillgång på bevattningsvatten är en förutsättning vid odling av trädgårdsgrödor. Redan i början av juli gjorde därför LRF Trädgård tillsammans med experter på LRF ett särskilt PM med Frågor och svar om bevattningsförbud och uttag av bevattningsvatten ur vattendrag och sjöar. Det skickades ut till samtliga medlemmar i LRF Trädgård. Medlemmar har också kunnat få stöd av LRFs vattenexpert vid speciella behov.

I början av augusti skickade LRF Trädgård ut en enkät till medlemsföretagen för att få en nyanserad bild över läget inom samtliga produktionsinriktningar, dvs bär, frukt, grönsaker på friland och i växthus, prydnadsväxter i växthus samt plantskoleväxter.

Det resulterade i ett mycket stort antal telefonsamtal och svar via e-post från medlemmar. Vi fick ta emot mycket givande och intressant information om intäktsförluster på grund av förlorad skörd, extraordinära kostnader kopplat till ökat antal arbetstimmar och kostnader för el i samband med omfattande bevattningsinsatser. Vi delar nu med oss av resultatet till Jordbruksverket med flera.

Vad kommer ni fokusera på framöver?

Trädgårdsdelegationen och LRF Trädgård deltar nu i dialogen tillsammans med övriga LRF om regeringens krispaket. Vi kommer också ha diskussioner om mer långsiktiga åtgärder.

LÄS MER: LRFs rapport för kvartal 2, 2018 visar på stigande realt värde