Översättningen har gjorts av Ingemar Hellbe och LRF Trädgård ansvarar för distributionen. Översättningen är kostnadsfri och den som är intresserad av ett exemplar (digital excel-fil) får gärna höra av sig till Eva Anflo (tfn 08-787 53 63) på LRF Trädgåd.