Innovationsspåret drivs i samarbete med forskare och experter från Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner, Research Institutes of Sweden,RISE, och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Målet med projektet är att ge dig som trädgårdsföretagare expertstöd i utveckling och test av din idé.

Ansökningarna skrivs av forskare och behandlas i styrgruppen för Trädgårdsprojekt ”Goda affärer cirkulär bio­ekonomi” och besked meddelas så snart beslut fattas. Beviljade projekt ska sedan slutredovisas senast den 31 december 2022.

För att bli antagen till innovationsspåret krävs att din idé utgår ifrån eller främjar cirkulär bioekonomi. Begreppet innebär produktion, användning och cirkulering av biologiska resurser, och omfattar alla sektorer som använder biologiska resurser. Ett annat företags avfall kan bli din vinande resurs.

Ta kontakt med företrädare för LRF Trädgårds projekt ”Goda affärer cirkulär bioekonomi” för att försäkra dig om att ditt projekt har förutsättningar för att uppfylla kraven.

Vem kan söka?
Du som har en affärsverksamhet inom trädgårdsnäringen. Med trädgårdsnäring avses odling och produktion av grönsaker, bär, frukt, prydnadsväxter, blommor med mera.

Hur går ansökan till?
Innovationsprojekt kan sökas av trädgårdsföretagare i samarbete med SLU eller RISE.

När kan jag anmäla mig?
Löpande från oktober 2021.

Vem kontaktar jag för att delta i innovationsprojektet?
Lisa Blix Germundsson
040-41 52 53
lisa.germundsson@slu.se

Gunnar A Johansson
Projektledare
070-249 16 78
gunnar.a.johansson@lrf.se

imagexoo4c.png