Du kommer att göra din utvecklingsresa tillsammans med 6-12 andra trädgårdsföretagare, där ni bygger vidare på era egna verksamheter med inspiration och stöd av varandra, tillsammans med några av den gröna näringens bästa ledarutvecklare. Kursledarna jobbar alla inom LEAN Lantbruk eller Ledarpraktikan och är erfarna i att coacha, utbilda och jobba med förändringsprocesser, förändringsledning och verksamhetsutveckling. Utöver deras stöd och vägledning får du också möjlighet att utöka ditt nätverk med forskningskontakter via webbföreläsningar.

Ett års utbildning

Under ett år varvas fysiska utbildningsträffar, erfarenhetsutbyten i mindre studiegrupper och individuell coachning, med praktiska studiebesök, digitala kurser och webbinarier.
Det finns en stor innovationspotential för cirkulär bioekonomi i trädgårdsnäringen när det gäller nya samarbeten och utveckling av produkter och tjänster. Genom att ingå i grupper med andra trädgårdsföretagare från olika delar av branschen har ni möjlighet att hitta nya produkter tillsammans.

Detaljerat programinnehåll hittar du här till höger.

Lära av andra branscher

Vi behöver arbeta ihop med företagare i andra branscher för att skapa möjligheter att se nya infallsvinklar. Tillsammans kan vi hitta nya samarbeten för att bli av med produktionssvinn. Cirkulär bioekonomi bidrar långsiktigt till att skapa mervärden i trädgårdsnäringens värdekedja, samt att öka tillväxt och lönsamhet i företagen. Ditt svinn kan vara ett annat förtags vinnande resurs och ett annat företags avfall kan bli din resurs.

Värdeanalys och affärsplan

I det här projektet kommer vi ta del av goda exempel på initiativ som pågår inom trädgårdsnäringen, och lära oss vad som krävs för att cirkulär bioekonomi ska kunna användas i just ditt företag. Ofta är många företagare redan cirkulära utan att tänka på det. Efter avslutad kurs har du fått hjälp att skapa en värdeanalys som identifierar vad ditt företag gör idag. En affärsplan med tydliga mål över vad du vill göra framöver har arbetats fram och du har även fått stöd i att skapa en handlingsplan över nästa steg i utvecklingen. Dessutom får alla hjälp att lägga fram en strategisk plan över de kommande 3-5 åren.

Vem kan söka?
Du som har en affärsverksamhet inom trädgårdsnäringen. Med trädgårdsnäring avses odling och produktion av frukt, bär, grönsaker, blommor, prydnadsväxter, med mera.

När kan jag anmäla mig?
Löpande från oktober 2021.

Vad kostar utbildningen?
4 000 kronor, exklusive moms.

Intresseanmäl dig här.

Vem kontaktar jag om innehållet i utvecklingsprogrammet?
Åsa-Lina Nordlund
Konceptdesigner/programutvecklare för ”Goda affärer cirkulär bioekonomi trädgård”
070-8250716
asa-lina@nutveckling.se

Vem kontaktar jag för att delta i utvecklingsprogrammet?
Jenny Arnér
Samordnare för ”Goda affärer
cirkulär bioekonomi trädgård”
010-184 25 77
jenny.arner@lrf.se

Gunnar A Johansson
Projektledare för ”Goda affärer
cirkulär bioekonomi trädgård”
070-249 16 78
gunnar.a.johansson@lrf.se

image8xpx.png