Minor use projekt växtskydd

Styrgruppen för Minor Use

Styrgruppen består av projektansvarig Agneta Sundgren från LRF och representanter från näringen. Det är styrgruppen som beviljar medel för projekten som sökt finansiering.

Agneta Sundgren, Växtskydd LRF Trädgård

Agneta Sundgren

Projektansvarig, Minor Use 010-184 41 33

Sara Ragnarsson, Jordbruksverket

Gunilla Persson, Svenskt växtskydd

Tone Larsen, Svenskt växtskydd

Klara Löfkvist, HIR