Medlemmarna styr arbetet

Varje produktionsinriktning  påverkar arbetet inom LRF Trädgård genom sin sektionsstyrelse. Sektionsstyrelserna har företrädare i Trädgårdsdelegationen, där man beslutar om vad som ska göras - såväl inriktning som omfattning. Läs mer om de olika sektionerna under LRF Trädgårds sektioner. 

Prioriterade aktiviteter

I LRF Trädgårds uppdrag finns ett antal prioriterade frågor:

  • Odlarträffar, fältvandringar och resor för medlemmar inom respektive produktionsinriktning
  • Arbeta för ökad tillgänglighet av växtskyddsmedel utifrån trädgårdsnäringens behov
  • Kommunikation, externt och internt
  • Aktivt arbeta för att värna medlemmarnas intressen vid ny lagstiftning
  • Främja konsumtionen av svenskodlade trädgårdsprodukter
  • Värna om trädgårdsnäringens forskningsbehov och attraktionskraft

Påverkansarbete

LRF Trädgård arbetar tillsammans med LRF för att påverka och bevaka näringspolitiska frågor som är viktiga för trädgårdsnäringen. Läs mer om det arbetet här.

LRF Trädgårds nyhetskanaler

Som medlem får du information om aktiviteter och viktiga frågor via LRF Trädgårds digitala nyhetsbrev ”Trädgårdsbrevet”. Det skickas ut via e-post varannan vecka. LRF Trädgård har även information i varje nummer av tidningen Viola. Viktig information som rör en specifik produktionsinriktning skickas direkt ut via e-post och/eller vanlig post till berörda medlemmar.