Trädgårdsdelegationen 

Det är Trädgårdsdelegationen som beslutar om inriktningen, omfattningen och prioriteringar för LRF Trädgårds verksamhet. Produktionsinriktningarna bär, frilandsgrönsaker, frukt, plantskola, prydnadsväxter och växthusgrönsaker representeras av en ordinarie ledamot och en ersättare. Dessa nomineras och väljs av medlemmarna. Två ordinarie ledamöter utses också av LRFs Riksförbundsstyrelsevarav en är ordförande i Trädgårdsdelegationen. Utöver dessa finns en ordinarie ledamot att representera GRO (Gröna Näringens Riksorganisation), Potatisodlarna, industrigrönsaker samt två för de ekonomiska föreningarna. 

Tidigare var LRF Trädgård även uppdelat i sektioner, utifrån de olika odlingsinriktningarna, som var och hade sin egen styrelse. Sedan 2020 arbetar vi istället som en organisation, för att öka gemenskap och samverkan samt effektivisera arbetet.  

Växtskyddsansvariga 

En mycket viktig del i LRF Trädgårds verksamhet är växtskyddsarbetet, som leds av en växtskyddsansvarig från varje produktionsinriktning. Genom regelbundna avstämningar med LRFs växtskyddsexperter och en omfattande årlig inventering av växtskyddsproblem, arbetar de växtskyddsansvariga tillsammans med tjänstemännen för att hitta konkurrenskraftiga lösningar på kort- och lång sikt.  

Kansli  

LRF Trädgård har fem anställda tjänstemän som arbetar rikstäckande på uppdrag av medlemmarna. I verksamheten ingår att arbeta med trädgårdsspecifika näringspolitiska frågor, opinionsbildning och medlemsnära verksamhet 

  • Organisera odlarträffar, fältvandringar och resor för medlemmarna  
  • Arbeta för ökad tillgänglighet av växtskyddsmedel utifrån trädgårdsnäringens behov  
  • Kommunicera, såväl externt som internt  
  • Aktivt arbeta för att värna medlemmarnas intressen vid ny lagstiftning och i kontakt med myndigheter  
  • Främja konsumtionen av svenskodlade trädgårdsprodukter  
  • Värna om trädgårdsnäringens forskningsbehov och attraktionskraft  
  • Varannan vecka skriva och skicka ut Trädgårdsbrevet, LRF Trädgårds digitala nyhetsbrev  
  • Informera om vad som är på gång via LRF Trädgårds infosida i tidningen Viola