Arbetet i LRF Trädgård leds av LRFs Trädgårdsdelegation och sektionsverksamheten med dess olika mötesplatser är en viktig bas för verksamheten i LRF Trädgård. 

Prioriterade aktiviteter

Bland det som LRF Trädgård gör och arbetar med, finns en grupp prioriterade frågor:

  • Sektionsverksamhet
  • Trädgårdsspecifik näringspolitik
  • Kommunikation, externt och internt
  • Verksamhet som stödjer utveckling av marknad, företagande och primärproduktion.
  • Främjandeverksamhet
  • Företräda branschen i olika relevanta organ.
  • Attraktionskraft för trädgårdsnäringen

Näringspolitisk bevakning

LRF Trädgård arbetar tillsammans med LRF för att påverka och bevaka näringspolitiska frågor som är viktiga för trädgårdsnäringen. Det sker genom LRFs Trädgårdsdelegation som företräder LRF i branschspecifika frågor. Ständigt aktuella frågor är exempelvis växtskydd, energi, forskning, utbildning och arbetskraft.

Medlemmarna styr arbetet

Sektionerna påverkar arbetet inom LRF Trädgård, dess omfattning och inriktning, genom sin representation i LRFs Trädgårdsdelegation, där samtliga sektioner finns representerade. Läs mer om de olika sektionerna under LRF Trädgårds sektioner. 

LRF Trädgårds nyhetskanaler

Som medlem får du information om aktiviteter och viktiga frågor via LRF Trädgårds digitala nyhetsbrev ”Trädgårdsbrevet” som skickas ut via e-post. LRF Trädgård har även information i varje nummer av tidningen Viola. Viktig sektionsspecifik information skickas direkt ut via e-post och/eller vanlig post till berörda medlemmar.