Svensk trädgårdsproduktion

LRF Trädgårds medlemmar driver företag med olika typer av trädgårdsproduktion, såsom frukt, grönsaker, träd, buskar, blommor eller bär. Inom trädgård ryms en mångfald av odlingssystem, produkter, färger och smaker.

Trädgårdsföretagen utgör 3 % av de svenska jordbruksföretagen, men producerar omkring 10 % av alla jordbruksprodukters samlade värde på 0,5 % av den tillgängliga åkermarken, enligt Jordbruksverkets officiella statistik. Det totala värdet avd en svenska yrkesmässiga trädgårdsproduktionens värde var drygt 5,9 miljarder år 2019, vilket är 13% högre än genomsnittet för de fem föregående åren. Med andra ord är trädgårdbranschen en expansiv del av de gröna näringarna. Följ gärna utvecklingen i trädgårdsnäringen via Grönt näringslivsindex, som du hittar här.

Läs om produktionen inom de odlingsinriktningar som tillsammans benämns trädgårdsproduktion genom att klicka på bilderna här nedanför.