I Sverige odlas framförallt jordgubbar och hallon, men även mindre mängder trädgårdsblåbär, björnbär, krusbär, vinbär och havtorn. Bärodlingen hittas från Skåne i söder och ända upp till polcirkeln. Odlingen sker både på friland och i tunnlar, och i några fall även i växthus. Värdet av den svenska bärproduktionen på friland var 580 miljoner kr under 2019, och det fanns då nästan 570 bärodlare som odlade på knappt 3 000 hektar och skördade strax över 16 400 ton bär. Drygt 90% av skörden utgjordes av jordgubbar.

Läs om bär och dess nyttiga effekter och hitta recept på Säsongens Bästa.

Statistiken i texten är hämtad från Jordbruksverkets officiella statistik, framförallt Trädgårdsundersökningen 2019 och Trädgårdsproduktion 2017. Statistiken omfattar alla kända svenska yrkesmässiga odlare med en odling av trädgårdsgrödor om minst 0,25 hektar friland, eller 200 kvadratmeter växthus. Produktionsvärdet avser i detta sammanhang den totala svenska produktionen av olika trädgårdsgrödor multiplicerat med det pris odlarna får vid försäljning av respektive gröda (avräkningspriset).