I Sverige odlas äpplen, päron, plommon och körsbär. Yrkesmässigt sker den största fruktproduktionen i östra Skåne, västra Skåne och vid Vätterns strand, där klimatet är som gynnsammast med förhållandevis varma höstar. Men de kyliga höstnätterna är speciella och har stor inverkan på smaken hos våra svenska äpplen. Det finns 284 fruktodlare i Sverige, som tillsammans odlar frukt på drygt 1500 hektar. Totalt skördas drygt 22 000 ton frukt i landet, varav ungefär 85 procent är äpple, tio procent päron, fyra procent plommon och bara en procent bigarråer. Genomsnittet för 2017-2019 var ett årligt produktionsvärde på 244 miljoner kr, men den har varierat en del de senaste åren till följd av extremväder såsom sena frostnätter.

Tack vare modern lagringsteknik kan svenska fruktodlare nu leverera äpplen året om. Några av de svenska sorterna som odlas i stora volymer är Aroma, Ingrid Marie, Alice, Saga och Frida. Självklart odlas även populära utländska sorter såsom Discovery, Rubinola och Cox Orange.

Lär dig mer om svensk frukt och hitta recept på Säsongens Bästa.

Statistiken i texten är hämtad från Jordbruksverkets officiella statistik, framförallt Trädgårdsundersökningen 2019 och Trädgårdsproduktion 2017. Statistiken omfattar alla kända svenska yrkesmässiga odlare med en odling av trädgårdsgrödor om minst 0,25 hektar friland, eller 200 kvadratmeter växthus. Produktionsvärdet avser i detta sammanhang den totala svenska produktionen av olika trädgårdsgrödor multiplicerat med det pris odlarna får vid försäljning av respektive gröda (avräkningspriset).