En plantskola är namnet till trots ingen skola, det är företag som producerar träd, buskar och perenner avsedda att pryda trädgårdar, parker och andra utemiljöer. De allra flesta av de svenska plantskolorna är både odlings- och grossistföretag. Det innebär att de odlar och säljer växter direkt till större anläggningsprojekt, samtidigt som de säljer både inköpta och egenproducerade växter till handelsträdgårdar och garden centers. Odlingen sker både på friland och i olika typer av krukor.

Plantskoleodlarna producerade växter till ett värde av 1 miljard kr under 2019. Lövfällande träd var den värdemässigt näst största grödan av alla trädgårdsväxter med nästan 600 miljoner kr. Trots de stora värdena fanns det 2017 bara 125 plantskolor i Sverige med odlingar på sammanlagt 440 hektar.

I den svenska plantskolebranschen finns systemet E-planta, en kvalitetsmärkning för svenskodlade träd och buskar. Dessa växter är utvalda för svenskt klimat, provodlade i Sverige, art- och sortäkta samt friska och motståndskraftiga. Ofta har arterna och sorterna dessutom sitt ursprung i Sverige. Som privatperson hittar du E-plantor under namnet Min egen Trädgård och du kan också leta efter märkningen Från Sverige. Är du intresserad av att bevara den odlade mångfalden av trädgårdsväxter kan man även kika efter märket Grönt Kulturarv.

Läs mer om svenska plantskoleväxter på Växtforum och Perennagruppen.

Statistiken i texten är hämtad från Jordbruksverkets officiella statistik, framförallt Trädgårdsundersökningen 2019 och Trädgårdsproduktion 2017. Statistiken omfattar alla kända svenska yrkesmässiga odlare med en odling av trädgårdsgrödor om minst 0,25 hektar friland, eller 200 kvadratmeter växthus. Produktionsvärdet avser i detta sammanhang den totala svenska produktionen av olika trädgårdsgrödor multiplicerat med det pris odlarna får vid försäljning av respektive gröda (avräkningspriset).