Matpotatis är kanske sinnebilden av svensk matförsörjning. Potatis odlas i hela landet, från Skåne upp till Norrbotten. Huvuddelen av den svenska potatisodlingen sker i Skåne-, Västra Götalands-, Hallands-, Östergötlands län, som tillsammans står för nästan 80 procent av den svenska potatisskörden. Även i Gotlands- och Dalarnas län finns en betydande odling. Potatisen sätts från mitten av april i södra Sverige till mitten av maj uppe i norr. Det tar cirka tre månader från sättning till första skörd. Det odlas ett hundratal potatissorter i Sverige – tidiga, sena, fasta, mjöliga, runda, avlånga, rödskaliga eller blå. Svensk potatis är i säsong året runt, primör- och färskpotatis under våren, sommarpotatis på sommaren och vinterpotatis under hösten och vintern. Den totala matpotatisodlingen i Sverige omfattar ca 16 300 hektar och skörden år 2019 var nästan 540 000 ton eller cirka 52 kilo per person.

Läs mer om potatis på Svensk Potatis, Från Sverige och Säsongens Bästa. Potatisodlarna organiserar Sveriges potatisodlare.