Även om plantskolorna också producerar prydnadsväxter, menar vi här prydnadsväxter som odlas i växthus. De är avsedda att bli snittblommor, krukväxter till inom- och utomhusmiljöer samt sommarblommor till urnor och rabatter. Den största produkten inom denna odlingsinriktning är tulpaner, och andra exempel är julstjärnor, amaryllis, penséer, begonior och pelargoner.

Det totala årliga värdet av produktionen av prydnadsväxter från växthusodling var 1,3 miljarder kr år 2019, vilket utgjordes av ca 100 miljoner krukor och drygt 160 miljoner snittblommor. Under 2019 fanns det runt 450 företag som producerade kruk- och utplanteringsväxter, knappt 125 som producerade lökblommor i kruka och 110 som odlade snittblommor. Till viss del odlar samma företag både krukväxter och snittblommor.

Växthusodlarna strävar efter ett kontrollerat och stabilt klimat, så att växterna utvecklas optimalt och på så sätt blir bättre på att stå emot sjukdomar. Genom uppvärmning och ventilation skapar man en miljö med lagom temperatur och luftfuktighet för de växter som odlas, och under årets kalla, mörka månader används även belysning. I Sverige värms de allra flesta växthus upp med fossilfri energi, en klimatsmart omställning som gått snabbare och nått längre här än i några andra länder.

Någon gång drabbas ändå odlingen av skadegörare såsom bladlöss, vilket kräver insatser från odlaren. Det är vanligt att använda sig av nyttodjur i växthusodlingen, som oskadliggör skadegörare genom att parasitera eller helt enkelt äta upp dem. Hållbar hantering av skadegörare och sjukdomar i odlingen kräver engagemang och kompetens från odlaren, något de svenska prydnadsväxtodlarna har gott om.

Läs mer om prydnadsväxter på Blomsterfrämjandet och Tulpanguiden.

Statistiken i texten är hämtad från Jordbruksverkets officiella statistik, framförallt Trädgårdsundersökningen 2019 och Trädgårdsproduktion 2017. Statistiken omfattar alla kända svenska yrkesmässiga odlare med en odling av trädgårdsgrödor om minst 0,25 hektar friland, eller 200 kvadratmeter växthus. Produktionsvärdet avser i detta sammanhang den totala svenska produktionen av olika trädgårdsgrödor multiplicerat med det pris odlarna får vid försäljning av respektive gröda (avräkningspriset).