Att utveckla sitt lantbruksföretag genom att börja odla grönsaker eller bär kan ge utökade affärsmöjligheter. I denna checklista guidas du som lantbrukare genom de steg du behöver gå igenom innan du kan komma igång, från målet med satsningen till en konkret handlingsplan.

Ladda ned checklistan här.