Från och med den 14 december 2019 träder en ny EU-förordning ikraft gällande växtpass och spårbarhet vid förflyttning av växter och fröer inom EU, för att bättre skydda växter från växtskadegörare. För att få utfärda växtpass måste man ha tillstånd från Jordbruksverket.

Mer information om EU-förordningen och dess regler hittar ni på Jordbruksverkets hemsida

Här nedan finns ett program som man kan ladda ner och använda för att skriva ut sina egna växtpass. Programmet är framtaget av Horticonsult Alnarp för LRF Trädgårds medlemmar.

Ladda ner programmet här (zip-fil)