En mycket viktig fråga som diskuterats under lång tid är vad som ska klassas som avdragsgill friskvård. Under 2016 var det nära att enklare former av golf kunde räknas in i det skattefria friskvårdsbidraget.
Skatterättsnämnden lämnade nämligen ett förhandsbesked om att golfspel på pay-and-play-banor och driving range kunde betalas genom friskvårdsbidrag. Skatteverket överklagade dock beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen som i december 2016 upphävde förhandsbeskedet.

LRF Konsult gav inte upp

Initiativtagaren Urban Rydin, skattechef på LRF Konsult, vägrade att ge sig och lämnade in en ny och uppdaterad ansökan. Skatterättsnämnden prövade frågan igen och lämnade ett förhandsbesked med samma innebörd som tidigare, dvs. skattefrihet. Skatteverket överklagade igen och i fredags (12 januari) fastställde Högsta förvaltningsdomstolen Skatterättsnämndens förhandsbesked.
Frågan är vad som gäller nu.

Domen är principiellt och allmänt hållen och inte alls enbart kopplad till golfspel i form av pay and play samt på driving range. Den har alltså en vid räckvidd. HFD betonar vidare att rättsutvecklingen ska följa samhällsutvecklingen och avspegla förändringar som med tiden sker i synen på olika sporter. Det viktiga i bedömningen är att förmånen riktar sig till hela personalen och är av mindre värde.

Friskvårdsbidrag för ridlektioner

- De fyra sporter (golf, utförsåkning på skidor, segling och ridning) som i tidigare förarbeten nämndes som exempel på sporter som inte kunde vara personalvårdsförmåner är nu inte automatiskt diskriminerade utan som grund godkända. Det krävs dock att fortsatt att förmånen riktar sig till hela personalen och är av mindre värde. Jag hoppas nu och tror även att Skatteverket tolkar domen på samma sätt som jag, säger Urban Rydin.

Under dagen kom också ett pressmeddelande från Skatteverket där de bekräftar att ridning nu godkänns.

- Så länge en förmån i form av friskvårdsbidrag är av ett minde värde, 5 000 kronor, ska det betraktas som en skattefri personalförmån. Det här innebär till exempel att den som spelar golf eller tar lektioner på ridskola kan använda friskvårdsbidrag till det, säger Pia Blank Thörnroos, jurist vid Skatteverket.