För ett år sedan berättade vi om att Riksdagens Civilutskott ansåg att konsumentköplagen skulle ta hänsyn till köp av levande djur. Nu har frågan alltså nått omröstning på EU-nivå och arbetet har mycket glädjande gett fortsatt resultat. 

I dagsläget jämförs levande djur helt med materiella ting, vilket gör att köparen i praktiken kan lämna tillbaka en häst i upp till tre år efter köpet. Detta är inte rimligt anser LRF Häst och övriga hästnäringen som tillsammans har drivit frågan under en längre tid. Nu har vi fått medhåll i en första instans även i EU, men flera återstår innan lagförslaget går igenom. 

- Vi fortsätter bevaka frågan och arbetar för en förändring som skulle underlätta mycket för hästföretagarna, säger Erica Lindberg på LRF Häst.