- Ågesta gård och ridskola är en förebild inom hästnäringen. Företaget är ett utmärkt exempel på när ett diversifierat landsbygdsföretagande utgör en framgångsrik verksamhet i en tätortsnära miljö. Syftet med priset Årets Hästföretagare är att lyfta fram goda exempel på framgångsrika hästföretagare som också är bra förebilder och kan inspirera andra, säger Erica Lindberg, verksamhetsledare för LRF Häst.

Juryns motivering:
Med fokus på hållbarhet för hästar, människor och miljö visar Ågesta Gård och Ridskola AB ett nytänkande utöver det vanliga. Företaget är ett utmärkt exempel på när ett diversifierat landsbygdsföretagande utgör en framgångsrik verksamhet i en tätortsnära miljö. På ett långsiktigt och innovativt sätt har företaget löpande utvecklats genom att ständigt skapa nya attraktiva erbjudanden till sina kunder och bättre förhållanden för sin personal. På Ågesta erbjuds besökaren upplevelser som kännetecknas av god hästhållning, värdefull och jämlik rekreation för alla, biologisk mångfald samt ett gott affärsmannaskap.

Läs mer hos Hästföretagarcentrum

 

Hästföretagarcentrum är ett samarbete mellan LRF Häst, Hästnäringens Nationella Stiftelse, LRF Konsult och Hästnäringens Riksanläggningar. Samarbetet syftar till att utveckla hästföretagandet i landet genom att erbjuda kunskap, utbildningar och rådgivning till blivande och redan aktiva hästföretagare.