Skatteverket publicerade under våren 2021 ett ställningstagande med en omtolkning av begreppet ”beskattningsbar person”. Frågan har nu varit på branschens agenda under lång tid och i januari 2022 erbjuder vi två nya informationstillfällen för dig som driver hästverksamhet och berörs av ställningstagandet. Skattejuristerna Jan Kleerup och Urban Rydin går igenom innehållet i ställningstagandet och kommenterar det ur hästföretagarens perspektiv.

Informationen ges vid två tillfällen, den 24 januari kl. 15-17 och den 28 januari kl. 9-11. Läs mer och hitta länk för att delta HÄR.

Det är gratis att delta, informationsträffen finansieras med EU-medel via Hästföretagarcentrum.

 

image63fp.png