Det är alltså föreskrifterna för hästhållning som nu omarbetats, det vill säga det regelverk som anger till exempel utrymmeskrav i stallar, takhöjder och övriga bestämmelser om hur vi får hålla häst i Sverige. Ett stort antal organisationer utöver LRF har deltagit i arbetsgruppen och senare även bidragit till det gemensamma remissyttrande som skickades in i september. Hästnäringens Nationella Stiftelse har samordnat remissyttrandet där LRF tillsammans med övriga organisationer samverkat för att ge inspel kring förslaget till nya föreskrifter. Du som är intresserad kan läsa yttrandet i sin helhet här: länk till /hänvisning till pdf ovan

Remissyttrandet är gemensamt för följande organisationer:

Svensk Travsport

Svenska Ridsportförbundet

Lantbrukarnas Riksförbund

Svensk Galopp

Svenska Hästavelsförbundet

Svenska Islandshästförbundet

Western Riders Association of Sweden

Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté

Swedish Warmblood

Hästnäringens Riksanläggningar

Ridskolornas Riksorganisation

Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen

Hästnäringens Yrkesnämnd

Hästnäringens Nationella Stiftelse