Användarinstruktion till schablonskrivningar för bemötande av förfrågningar från Skatteverket

Med anledning av Skatteverkets nya ställningstagande kring vem som ska anses vara beskattningsbar person så kan det innebära att Skatteverket skickar ut förfrågningar och eventuella förslag till beslut gällande registrering för moms, eller frågor/beslut med anledning av inlämnade momsredovisningar.

Svensk Travsport tillsammans med Svensk Galopp och LRF Häst har tagit fram förslag på ett antal exempel/schablontexter att använda vid inlämnande av svar. Det här är viktig information till dig som avser att använda dig av schablontexterna/mallarna för att bemöta frågor från Skatteverket gällande moms och beskattningsbar person.

Tänk på att då alla hästägare har olika förutsättningar blir varje skattskyldig ett specifikt och unikt ärende. Därför måste varje svar vara anpassat efter sina förutsättningar och situation. Detta innebär att bifogat textförslag måste anpassas efter varje unik situation. Schablontexterna ska ses som förslag till skrivningar som kan användas och är utformade med en rad olika alternativa texter för olika påståenden. Du som användare av mallen behöver själv bedöma om något av de olika exemplen på argumentation, är korrekt att använda i just ditt enskilda fall.

Frågorna är inte enkla och det är tydligt att branschen och Skatteverket har olika syn på rättstillämpningen i den här frågan. Det är sannolikt att flera ärenden kommer att gå vidare i rättssystemet om Skatteverket så väljer.

Svensk Travsport, Svensk Galopp och LRF Häst friskriver sig från ansvar vid helt eller delvis nyttjande av texten. Rekommendationen från branschen är att alltid ta hjälp av kunnig rådgivare i dessa frågor.

Frågan om moms och beskattningsbar person i hästverksamhet, är mycket specifik och från branschens sida har vi nyligen hållit informationsträff även för dom större revisions- och redovisningsbyråerna samt för branschens gemensamma företrädare. Det är väldigt viktigt att vi gemensamt skapar förutsättningar för liktydiga svar och argumentation.

Schablonsvaren hittar du HÄR.