2018/2019 kommer att bli ett kritiskt år vad gäller foder. Alla djurhållare drabbas förstås, och i skrivande stund är det uppenbart att tips och hjälp sprids effektivt i sociala medier när det gäller att hitta både betesmark och grovfoder. Fodermark och bete upplåts ihärdigt av de som äger mark men inte har användning för den, en aktivitet som är ett positivt inslag i ett just nu väldigt kritiskt läge.

Det finns en hel del att tänka på inför årets stallsäsong. Förutom det som gäller just nu i det akuta skedet, så handlar det om att förvalta det grovfoder man antingen lyckats skörda eller köpa, på bästa sätt.

9 tips till dig som har häst eller hästföretag

  • Tänk på att nyttja betet så långt möjligt, för att totalt sett minska behovet av skördat vallfoder. Det kan tyckas vara ett omöjligt råd ett år som detta när betena torkar bort, men flera hästkategorier fungerar bra på naturbetesmarker där näringsinnehållet är lågt. Och fortfarande finns många outnyttjade gräsmarker – fråga markägaren – och är du markägare och inte använder marken – erbjud den till andra!
  • Undvik överutfodring och foderspill, tänk igenom tilldelning och utfodringsrutiner så att foderspill och nedtrampat foder undviks så långt möjligt.
  • Foderspill förekommer också på bete, försök tilldela betesmark i omgångar för att undvika nedtrampning av stora ytor.
  • I år är det är viktigare än någonsin att ta en foderanalys. Även detta är råd som kan vara svårt att följa ett år när man skördar på många olika fält. Många skördar trädor som varierar kraftigt i sammansättning. En analys visar vilket näringsinnehåll fodret håller och då vet man vad man ska komplettera med. Har man tex ett näringsrikt grovfoder är det utmärkt att komplettera med halm om det finns tillgängligt, även detta är ju en bristvara i år.
  • Räkna foderstater och ha koll på ditt totala årsbehov. Planera din utfodring för hela året baserat på analysresultat, fodermängd, behov och vilken djurkategori du har.
  • Kontakta rådgivare för att diskutera en lämplig foderstrategi för ditt företag eller ditt stall.
  • Finns möjlighet att byta mark eller foder med en granne/annan djurägare för att bättre nyttja fodret över tid? Olika djurkategorier har olika behov så det kan finnas anledning att undersöka möjligheter att hjälpas åt med befintliga partier.
  • Ett sent skördat foder håller förvisso ett lägre näringsinnehåll men kan vara värdefullt för vissa djurkategorier som inte är i full produktion/sysselsättning. Hästar kan ofta få sitt behov av grovfoder tillgodosett på ett sent skördat foder med mycket struktur men då bör man förmodligen också komplettera med ett passande kraftfoder. Det är alltså väldigt viktigt med analys på grovfodret.
  • Du kan räkna ut din foderstat på www.hastsverige.se eller kontakta en oberoende foderrådgivare för att få råd eller få hjälp att räkna fram foderstaten. Hushållningssällskapet erbjuder foderrådgivning till häst, du kan också få hjälp via www.foderrad.se eller någon annan foderrådgivare i din närhet.

Tänk också till en extra gång – har du löst din egen situation men har foder- eller betesmark över som skulle kunna hjälpa någon annan? Tveka inte att lägga ut info på någon av de tillgängliga kanalerna även om bristsituationen inte är akut i just det område där du bor, det finns andra vars situation kan räddas med just din mark.

Se Proteintipset.se eller Facebook-sidorna Betesmark åt djuren och Foderhjälpen 2018.

Alternativa fodermedel

Forskare vid SLU har samlat ihop information om alternativa fodermedel idisslare, men i materialet finns även alternativ som är användbara för hästägare. Exempelvis att låta hästarna äta lövsly, vass, beta i skogen och att använda grönfodergrödor. Läs mer här.

 

Erica Lindberg, verksamhetsansvarig LRF Häst
Texten är faktagranskad av Eva Dahlström, Oberoende Foderråd.