I webinarierna som genomfördes under sommaren och hösten 2021, har hästnäringen satts in i ett större sammanhang. Fokus har legat på vad vi gör och kan göra för att minska vårt klimatavtryck, med matnyttiga tips in i vardagen. Syftet med informationsträffarna var dels att erbjuda kunskapshöjande insatser för er hästföretagare inom området miljömässig hållbarhet, men också – inte minst viktigt – göra oss alla påminda om att vi bidrar till en hållbar framtid genom en medveten hållbar hästnäring. 

Träffarna har varit välbesökta men vi har också fått många frågor om de kan ses i efterhand – och ja, det går! Nu finns tillfälle att titta på alla informationsträffarna i efterhand, inspelningarna finns tillgängliga tom den 15 november.

Intro

Del 1 - foder och bete

Del 2 - gödsel

Del 3 - vatten

Del 4 - energi

Del 5 - konsumtion

Fler informationsträffar

Här hittar du inspelningar och annat material från informationsträffar om andra områden, tex djurhälsoförordningen (AHL), juridik och tillstånd för hästföretagare samt seminarie om "beskattningsbar person".

 

imageqbetm.png