På agendan fanns många aktuella områden:

  • CAP lägesrapport
  • Skattefrågan - information och arbete framåt
  • Biologisk mångfald, pågående arbete med position
  • LRF anordnade workshop på området FoI
  • Hästföretagarcentrum, hästföretagardagar och nyckeltalsprojekt
  • Kvalitetsmärkt Hästverksamhet - lägesrapport
  • Hållbarhetsarbete

Läs hela rapporten från mötet HÄR

Mer om hästdelegationen och rapporter från tidigare möten kan du läsa HÄR