Bakom statistikutredningen står Högskolan Dalarna med projektledare Tobias Heldt, filosofie doktor. Modellen är en sk Business Intelligence-modell och utgör ett verktyg som ger siffror inte bara på nationell nivå utan även på regional nivå och för olika typer av hästar. Den är byggd för att kontinuerligt kunna göra uppdateringar och förbättringar och på så sätt kunna följa utvecklingen i hästnäringen.

Modellen kommer att bli ett viktigt verktyg för att positionera branschen och bedriva påverkansarbete för hästföretagandet. Hästen och näringen omkring den är viktig i samhället på flera olika sätt, bland annat för landsbygdsutveckling, jobb och inte minst glädje och välmående.

LRF, som är en av flera organisationer bakom statistikprojektet, ser detta som ett viktigt steg. Inte minst för att på sikt kunna mäta effekterna av den Nationella strategi för hästföretagande som lanserades i augusti 2018, liksom den alldeles nyligen publicerade handlingsplanen som omfattar åtgärder som krävs för att vi ska nå målen i Hästföretagarstrategin. Modellen kommer i framtiden också att ge oss ett verktyg för att kunna mäta omsättningen specifikt på gårdsnivå med koppling till hästföretagande, något LRFs medlemmar kommer att ha nytta av.

– Det här är verkligen en framgång för hästföretagandet. Vi har länge saknat siffror på hästnäringens betydelse och nu finns de på plats och visar hästnäringens viktiga roll i samhället. Samtidigt har vi presenterat en kraftfull handlingsplan för att bättre kunna påverka förutsättningarna för svenska hästföretagare, säger Lotta Folkesson, ordförande i LRF Häst.

SVERIGES HÄSTNÄRING

Landets ca 360 000 hästar och den omsättning de ger upphov till levererar drygt 6 miljarder i moms och spelskatt. Bidraget till BNP är 0,5 procent.

  • 360 000 hästar gör Sverige till ett av de hästtätaste länderna i Europa
  • 16 900 helårssysselsättningar skapas av hästnäringen
  • Med spridningseffekter inkluderat skapas ca 38 000 arbeten
  • 31 miljarder är ett mått på hästnäringens direkta omsättning spelet inkluderat
  • Hästnäringens bidrag till BNP beräknas till cirka 22 miljarder kr
  • Hästarna finns på drygt 75 000 platser

 

Fakta

Utredningen presenteras med tabeller, grafer och i text på webbplatsen: https://hastnaringen-i-siffror.se/

HÄR hittar du hela rapporten.

Rapporten är resultatet av ett samverkansprojekt initierat av HNS, LRF Häst, Svensk Travsport, ATG, Högskolan Dalarna och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Ytterligare samarbetspartners i utvecklingsprojektet är Svenska Ridsportförbundet, Region Västra Götaland, Länsstyrelsen Stockholm samt Jordbruksverket.