Länsstyrelsen informerade om Greppa Näringens nya hästmodul, och hur du kan få hjälp att söka projektmedel för att vidta åtgärder för ökad miljöhänsyn på gården. LRF Häst och HNS deltog med information om hur vi har arbetat med näringens respons på övergödningsutredningen och också hur du som är hästföretagare, kan ha nytta av att kvalitetsmärka din verksamhet.

Webbinariet kan ses i efterhand här, och finns tillgängligt till den 16 november 2021. 

Mera information om Kvalitetsmärkt Hästverksamhet hittar du här.