Under 2019 trädde en ny EU-lagstiftning ikraft, som fastställde att det numera är valfritt för varje medlemsstat inom EU att själva välja hur landet vill hantera levande djur inom ramen för konsumentlagstiftningen. Under 2019/2020 har det pågått en statlig utredning på området, under ledning av utredare Malin Bonthron. Utredarens uppdrag var att föreslå hur vi i Sverige ska implementera den nya lagstiftningen och däri ingår även att föreslå hur vi ska hantera den nya frivilligheten gällande levande djur. Utredningen slutredovisades i september och under november månad svarade hästnäringen gemensamt på remissen om utredningen.

Du kan läsa vårt gemensamma remissyttrande här.

Vill du läsa om hur LRF arbetat i och i anslutning till utredningen om konsumentköplagen finns mera info här.