- Jag tror att många ungdomar vill tänka klimatsmart, men det är inte alltid så lätt att veta vad som är bra för klimatet eller inte. Förhoppningsvis blir de lite klokare tack vare vår satsning och kanske till och med tar fram en egen klimatpolicy tillsammans med sina stallkamrater, säger Titti Jöngren som är ordförande i Miljökommittén och LRF Häst.

Redan 2011 tog Miljökommitté och HNS fram informationsmaterial för att skapa en klimatsmart livsstil i stallet. Tidigare har seriestrippar och klimatsmarta tips funnits tillgängliga digitalt.

Fakta om serien med Millan och Frazze: 
Miljösnillet Millan och Klimatsmarta Frazze är ritade av Lena Furberg. Lena är kanske mest känd som Mulles mamma.  De första seriestripparna publicerades 2011. Året efter publicerades coachmaterialet digitalt och nu finns detta i en tryckt folder som du kan beställa kostnadsfritt.  
via HNS hemsida   http://nshorse.se/material/bestalla-material/
Du kan även ladda ner coachmaterialet som en pdf via denna sida http://nshorse.se/2014/12/10/miljosnillet-millan-och-klimatsmarta-frazze-ar-tillbaka/

Fakta om projektet:
Klimatsmart livsstil i stallet är en gemensam satsning inom hästnäringen under ledning av Hästnäringens Miljökommitté. I projektet deltar Hästnäringens Nationella Stiftelse, ATG, LRF, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Swedish Warmblood, Western Riders Associations of Sweden, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté, Svenska Ponnyavelsförbundet och Hästnäringens Yrkesnämnd. Projektet har finansierats av Hästnäringens Nationella Stiftelse. Miljökommittén är ett nätverk för miljö- och klimatfrågor inom hästnäringen och har under nästan sex år arbetat aktivt med klimatprojekt. I Miljökommittén ingår följande organisationer: LRF, Svensk Travsport, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Ridsportförbundet och HNS.

För ytterligare information:
Titti Jöngren, ordförande Hästnäringens Miljökommitté
Mobil: 073-629 77 71

Anahita Arai, kommunikationschef HNS
E-post: anahita.arai@nshorse.se
Mobil: 070 527 20 12

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången. Andra verksamhetsområden är gemensamma hästpolitiska frågor samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. HNS, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm, www.nshorse.se