I april besökte vi Västerbo Stuteri utanför Heby för att prata med Michael Demmers som äger gården tillsammans med sin familj. Under vinterhalvåret arbetar fem anställda i företaget, under avelssäsongen oftast uppemot 15 personer. Vi har kommit hit för att prata om företagets medvetna val när hästars liv måste avslutas.

På gården finns drygt 90 hästar både egna och inackorderade för avel eller träning. Varje år föds ca 40-50 föl på gården varav ungefär hälften är Västerbos egna. Det var hans föräldrar som började bygga upp gården redan på 1960-talet och här har det bedrivits avel- och träningsverksamhet av travhästar ända sedan dess. Runt omkring oss breder hagarna ut sig, nästan alla är kuperade och Michael berättar att de vill ha det så för att ge unghästarna goda möjligheter att stärka sig från början. Idag innefattar gården 420 hektar mark och de har utöver avel- och träningsverksamheten även seminstation, hingsthållning och veterinärklinik.

-  Vi tar emot ston som fölar här och sedan semineras på nytt. Fölen växer upp här hos oss och om ägaren vill kan vi preparera unghästarna inför auktion som åringar, berättar Michael.

Även Västerbos egna uppfödningar säljs, antingen direkt om någon är intresserad eller på auktion som åringar. Unghästarna som inte sålts sätts i träning hemma på gården. Träningsverksamheten innefattar även den både egna och inackorderade hästar.

Med så mycket hästar händer det förstås att olyckan är framme och att hästar får skador som helt enkelt inte går att läka ifrån. De flesta hästar som inte går att hjälpa till ett bra liv slaktas då till   livsmedel. Michael berättar att de alltid gjort så på gården.

Står vi inför beslutet att behöva ta bort en häst tycker vi att slakt är ett mycket bra alternativ. Hästkött är en väldigt bra råvara och vi tycker det är viktigt att ta hand om de resurser som finns.

Under hästens liv väljer de i största möjliga mån att medicinera med läkemedel som har fastställda MRL-värden (maximum residue limit = maximalt tillåtna resthalter) och därmed inte har en livstids slaktkarens. Ett fåtal läkemedel har livstids slaktkarens eftersom de inte har något fastställt MRL-värde så när det finns ett alternativt läkemedel som fungerar lika bra väljs hellre det för att hästen inte ska uteslutas ur livsmedelskedjan för all framtid. Michael pratar engagerat om frågan och tycker det är viktigt att tänka till genom hela hästens liv hur man väljer att hantera den här frågan. Han ser det inte som något problem att vara medveten kring läkemedelsval. Förhoppningen är självklart att hästen får ett långt och friskt liv men någon dag tar det slut och då tycker han att slakt till livsmedel är ett mycket bra alternativ.

Våra hästar slaktas på Bäsinge slakteri eller Faringe kött och slakt. Hos Bäsinge kan hästen bedövas utomhus i en inhägnad och sedan tas in i byggnaden för avblodningen när den redan är medvetslös. Det tycker jag är väldigt hästvänligt och något som fler slakterier skulle kunna fundera över att erbjuda.

Det är inte bara Västerbos egna hästar som slaktas utan även många av kunderna väljer detta som alternativ den dagen deras häst måste avsluta sitt liv. Michael hjälper då till att ta hästen till slakteriet om ägaren önskar. Även här kommer bedövningen av hästen utomhus på tal, det är inte bara ett hästvänligt alternativ tycker Michael utan också en lättare miljö för ägaren att hantera.

Vi vet ju att hästarna har haft ett bra liv och tycker det är ett bra sätt att ta tillvara en tillgänglig resurs som annars skulle förbli outnyttjad. Vi ser bara positivt på att låta hästen gå in i livsmedelskedjan och hoppas att fler tänker som vi. Man ska heller inte glömma att det kostar mycket pengar att låta omhänderta en hästkropp på annat sätt, vilket kan vara bra att ha i åtanke både för företagare och privatpersoner.

Michaels kärlek till hästarna genomsyrar hela samtalet, han brinner för att ge dom det allra bästa från det första andetaget till det sista. Att välja slakt när hästarnas liv måste ta slut är ett val för att tillvarata de resurser som finns vilket är mer aktuellt än någonsin i samhället i stort och dessutom ett bra val ur ekonomiskt perspektiv för företaget.

 

Mer information 

Vill du veta vilka slakterier som tar emot häst? Hos Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) finns en karta över slakterier som tagit emot hästar under förra året. Glöm inte att alltid kontakta det aktuella slakteriet där du vill slakta din häst.

 

Projektet Hästliv

2012-13 drev HNS projektet Hästliv. Syftet var att lyfta fram problematik och frågeställningar kring slakt och avlivning av hästar. Tillgängliga alternativ för att avliva en häst belystes med fokus på att lyfta fram det svenska slaktalternativet.

Under 2019 lyfts projektet på nytt, denna gång i samarbete med LRF. Syftet är detsamma, att prata om alternativen som finns för hästen den dagen livet måste ta slut. Slakten belyses återigen lite extra, som ett bra sätt att tillvarata en resurs.