Så här sammanfattar Fredrik Rosén, skattejurist på LRF Konsult, ställningstagandet och domen: 

I Sverige är  prispengar vid tävling momspliktiga. Som en följd av EU-domstolens dom, den s.k. Bastovadomen , C 432/15, ändras nu detta, dvs prispengar blir momsfria.  EU-domstolen uttalar dock att startpengar till tävlande kan vara  momspliktiga, om den tävlande bedriver momspliktig tävlingsverksamhet.

 Skatteverket har i Ställningstagande 2017- 07 –12  ”Omsättning med mera vid idrottstävlingar”, ansett att EU-domstolens synsätt ska tillämpas i Sverige från den 1 januari 2018.

Du hittar ställningstagandet i sin helhet här 

 I tävlingsverksamheter med hästar kommer således prispengar från detta datum anses vara momsfria. Utbetalda startpengar är dock momspliktiga för den som bedriver en momspliktig hästverksamhet. För den som bedriver momspliktig verksamhet, finns rätt att göra avdrag för ingående moms.

 Den nya ordningen kommer ha stor påverkan på framförallt tävlingar inom trav och galopp där stora summor prispengar kontinuerligt betalas ut. Finns inga momspliktiga intäkter i en verksamhet så finns inte heller någon avdragsrätt för moms.

 I och med att startpengar vid tävling är momspliktiga för den som bedriver en momspliktig hästverksamhet, finns möjligheter för att hästägare som erhåller sådana att fortsätta med momspliktig tävlingsverksamhet även efter  den 1 januari 2018.

 Mot bakgrund av den stora påverkan det nya synsättet direkt kommer att få för tävlingar med hästar där momspliktiga prispengar betalas ut , finns skäl  att anta att upplägget kring detta kommer att förändras. Eftersom Skatteverket meddelat att det nya synsättet kommer att tillämpas från den 1 januari 2018 har näringen viss tid på sig att anpassa sig till den nya ordningen.

Mer information se Svensk Travsport.