I dagsläget gör konsumentköplagen att en näringsidkare kan riskera att få köpa tillbaka hästen efter lång tid till en avsevärt högre summa än köpeskillingen. Dessutom riskerar djurskyddet att bli lidande vid tvister mellan köpare och säljare.

Motionärerna som ligger bakom förslagen anser att det finns skäl att se över konsumentköplagen och förändra den när det gäller köp av hästar. Både LRF och HNS välkomnar tillkännagivandet.

– Det är otroligt glädjande och verkligen en framgång för oss som arbetar för hästnäringens förutsättningar. Det är utmärkt att man äntligen tar den här saken på allvar och inser att vi måste hitta ett rimligt sätt att hantera konsumentlagstiftningen baserat på kännedomen om att levande djur är – just levande djur och inga materiella varor. Att frågan nu är uppe på både nationell nivå och EU-nivå ger verkligen förutsättningar för att det blir verkstad av detta, kommenterar Lotta Folkesson, ordförande i LRF Häst.

Läs pressmeddelandet här.