Hästdelegationen sammanträdde den 12 oktober och den 1 november,
mötena hölls både fysiskt och digitalt. Vid dessa två möten ägnades tiden
åt utvärderingsarbete av föregående års verksamhet, uppföljning av
budget och planering inför kommande års verksamhet. Vid mötet 1
november fastställdes verksamhetsplan och budget för 2022. 

Rapporten innehåller en sammanfattning av punkterna på mötet samt
information från den skriftliga verksamhetsrapport som utgör underlag
inför varje delegationsmöte, du hittar den HÄR.

Mer om Hästdelegationen och rapport från tidigare möten hittar du HÄR.