Hästdelegationen sammanträdde den 6 december, mötet hölls digitalt.
Rapporten innehåller en sammanfattning av punkterna på mötet samt
information från den skriftliga verksamhetsrapport som utgör underlag
inför varje delegationsmöte.

Läs rapporten här.

Här kan du läsa mer om Hästdelegationen och rapporter från tidigare möten.