Hästdelegationen sammanträdde den 11 januari 2022, mötet hölls digitalt.
Rapporten innehåller en sammanfattning av punkterna på mötet samt
information från den skriftliga verksamhetsrapport som utgör underlag
inför varje delegationsmöte.

Här kan du läsa rapporten från mötet.

Mer om Hästdelegationen och rapporter från tidigare möten.