Hästdelegationen sammanträdde den 30 mars 2022, mötet hölls digitalt.
Rapporten innehåller en sammanfattning av punkterna på mötet samt
information från den skriftliga verksamhetsrapport som utgör underlag inför varje delegationsmöte.

Ladda ner och läs rapporten HÄR.

Här hittar du med information om hästdelegationen och rapporter från tidigare möten.