Hästdelegationen sammanträdde den 19 maj 2022, mötet hölls
fysiskt och digitalt. Rapporten innehåller en sammanfattning av
punkterna på mötet samt information från den skriftliga
verksamhetsrapport som utgör underlag inför varje
delegationsmöte.

  • Aktuellt från respektive organisation
  • Skattefrågor i hästverksamhet, lägesrapport
  • Lägesrapport litteratursammanställning häst och miljömässig hållbarhet
  • Aktuellt läge i utredningen om veterinärtillgång
  • Hästen i CAP, djurvälfärdsersättningar och gräspaket
  • Hållbarhet/övergödning
  • Möte med Fritidsodlingens Riksförbund (FOR) om pyralider i hästgödsel via halm
  • Hästföretagarcentrum

Mer om Hästdelegationen och rapporter från tidigare möten hittar du HÄR.