Inför helgens V75-tävlingar i Bollnäs skriver Robert Bergh att det blåser positiva vindar i stallet. Framför allt ser travhästarna ut att vara i form men de positiva beskeden kring strandskyddsfrågan, som LRF Häst har hjälpt honom att driva, bidrar också till optimismen.

" Det känns bra att jag har fått stöd av LRF Häst som driver ärendet som ett pilotfall och just nu ligger frågan ute på remiss. Glädjande nog har Jordbruksverket, som en av remissinstanserna, ställt sig bakom vår ståndpunkt med stöd av EU-rätten. Därför ökar hoppet att domstolen gör oss – och många andra hästgårdar – till vinnare."

Läs hela krönikan här.