Efter flera års påverkansarbete kring ridning godkändes tidigare hästridning som avdragsgill friskvård. Men frågan om hur Skatteverket ska bedöma hästkörning har fram till nu inte avgjorts. Hästnäringen har ställt frågan varför inte körning på någon av landets travskolor utgör avdragsgill friskvård, när ridning är godkänt.

Hästnäringens organisationer, bland annat Svensk Travsport och LRF Häst, har kraftigt ifrågasatt detta. Urban Rydin, skatteexpert på Ludvig & Co (fd LRF Konsult), var ansvarig för att driva den process som ursprungligen rörde golfspel, och som samtidigt innebar att även ridning godkändes. I flera år har hästnäringen fortsatt att driva frågan om körning av häst. Nu meddelar Högsta Förvaltningsdomstolen att körning, för vagn med en eller flera hästar, också ska ingå i den grupp av aktiviteter som omfattas av friskvårdsbidraget.

Maria Croon, vd på Svenskt Travsport är mycket nöjd med utfallet av domen.

– Det är ett fantastiskt besked för travskolorna och vi har möjligheter att ta emot nya elever på dagtid. För dem som inte har de ekonomiska möjligheterna att klara terminsavgifterna öppnar sig nya möjligheter. Men det handlar inte bara om pengar, utan också att travsport får status som friskvård. Hästen stärker både kropp och själ, det är vetenskapligt bevisat att den har läkande krafter vid rehabilitering och annan friskvård, säger Maria Croon.

Urban Rydin, skatteexpert på Ludvig & Co, har drivit frågan på uppdrag av LRF Häst och Svensk Travsport. Vad betyder framgången i frågan?

– Min bedömning är att domarna medför att arten på motionsaktiviteten nu spelat ut sin roll och att Skatteverket får slopa sina listor över godkända eller inte godkända aktiviteter. Alla aktiviteter med praktiska moment som innebär motion är det som är avgörande för friskvård framåt. Hästföretagandet har länge kämpat med att uppnå acceptans på olika plan, och domen från HDF är ytterligare ett erkännande och ett steg i rätt riktning, säger Urban Rydin.

Friskvårdsfrågan har krävt ett omfattande påverkansarbete för att uppnå en förändring. Stora insatser från hästnäringens olika organisationer, framförallt ett mångårigt arbete från Svenska Ridsportförbundet, ligger till grund för denna framgång. Det innebär äntligen att både ridning och körning accepteras som friskvårdsförmån – en stor seger för hela hästnäringen efter ett framgångsrikt arbete av Urban Rydin på Ludvig & Co.

 

För mera information, kontakta:

Urban Rydin, Ludvig & Co, urban.rydin@ludvig.se, 070-550 17 73 alternativt

Helena Gärtner, Svensk Travsport, helena.gartner@travsport.se, 070-254 77 14