De två senaste informationsträffarna hölls den 24 och 28 januari 2022. Information om Skatteverkets ställningstagande om beskattningsbar person har varit huvudfrågan vid dessa informationsträffar, och skatteexperterna Urban Rydin och Jan Kleerup har informerat om hur branschen gemensamt arbetar med frågorna och även erbjudit viktig vägledning till deltagarna. Här hittar du presentationsmaterialet från informationsträffarna.

Träffarna har finansierats via det EU-finansierade projektet Utvecklat hästföretagande för nya jobb. Vi informerar löpande om hur arbetet fortskrider med skattefrågorna och lägger också ut information om hur du som hästföretagare kan agera vid förfrågningar från Skatteverket. Du hittar mer information här Frågor om beskattningsbar person - tips för att bemöta Skatteverket - LRF Läs gärna våra intervjuer där vi ber våra skatteexperter Urban och Jan, att ge sin syn på frågorna och pågående arbete (publicerat i december 2021) Skattefrågan är ett fortsatt orosmoment för hästföretagarna - hur jobbar branschen vidare med frågorna? - LRF

imagezo9cu.png