Marita, varför har ni gått med i LRF?

- Vi ser att Travklubben Sleipner genom medlemskap i LRF på ett tydligare sätt kan driva de frågor som är viktiga för våra medlemmar i deras verksamheter. Samtidigt tror vi att vår förening kan bidra med ett till dels nytt perspektiv på hästföretagarfrågorna.

- Medlemmarna har genom motioner till föreningsstämman lyft frågor om försämrad service på landsbygden för hästföretagandet. Från vår riksstyrelses sida känner vi oss maktlösa i att driva frågorna på egen hand. Utmaningarna är till stor del de samma oavsett vilken hästras det rör sig om eller inom vilken del av hästnäringen verksamhet bedrivs. Därför är vi övertygade om att vi tillsammans med andra intressemedlemmar i LRF kan nå längre i att förbättra förutsättningarna för våra medlemmar än om vi arbetar på egen hand.

Berätta kort om er organisation.

- Travklubben Sleipner bildades 1974 och har som ändamål att främja utvecklingen av kallblodstravaren bland annat genom att:
• Främja avelsarbetet på sådant sätt att en allsidigt användbar häst erhålles till gagn för samhället
• Tillvarata rasens tävlingsmöjligheter i samarbete med Svensk Travsport
• Sprida upplysning om kallblodstravaren och samla av kallblodstravaren intresserade personer
• Via utbildnings- och ungdomsverksamhet skapa intresse och resurser i syfte att bevara den kulturyttring som kallblodstravaren utgör.

Hur många medlemmar har ni?

- Vi har cirka 2 100 medlemmar fördelat på 14 lokalavdelningar i landet. Våra medlemmar finns i stor utsträckning på landsbygden norr om Vänern och många håller sina hästar på egen jordbruksfastighet.

Vi arbetar för att stärka kallblodstravaren och förbättra villkoren för våra medlemmar främst när det gäller avel, uppfödning, tävling men även avseende alternativ användning av kallblodstravaren.

Hur stor är hästrasen?

- Kallblodstravaren är en populationsmässigt liten hästras som är i behov av att öka populationsstorleken för att säkra rasens sundhet och för att hålla inavelsgraden på en acceptabel nivå. Antalet betäckta ston 2020 var 652 stycken.

Vilka är era stora frågor just nu?

- Vi jobbar för att öka intresset och stärka förutsättningarna för kallblodstravaren och utarbetar därför en sportstrategiplan samt en marknadsföringsplan för kallblodstravaren. En ungdomssatsning med inriktning på avel och uppfödning pågår liksom att ta fram en ny hemsida.

Vilken kallblodstravare har varit den mest framgångsrika på travbanorna?

- Järvsöfaks är den mest kände kallblodstravaren genom alla tider. Han lämnade oss 2020 i en ålder av 26 år. Järvsöfaks var en helt enastående, mycket framgångsrik travhäst med 201 segrar när han  vann sitt sista race 2009. Sammanlagt drog han in 21 miljoner kronor och var en avelsmatador med en magisk utstrålning som nådde långt utanför travsporten.

LÄS MER I TRAVRONDEN: Otroliga hstorien bakom Järvsöfaks framgångar 

LÄS MER: Var fjärde intressemedlem i LRF är hästrelaterad