Nu har beskedet kommit – körning är godkänd som avdragsgill friskvård! Återigen en seger för hela hästnäringen.

Sedan ridning efter många års lobbyarbete godkändes som avdragsgill friskvård, har frågan om hur man ser på körning varit olöst. Varför skulle inte körning på någon av landets travskolor utgöra avdragsgill friskvård, när ridning till slut godkändes? Detta var en fråga som hästnäringens organisationer, bland annat Svensk Travsport och LRF Häst ifrågasatte kraftigt. Urban Rydin, skatteexpert på Ludvig & Co, drev den process som ursprungligen rörde golfspel, och som till slut gjorde att också ridningen godkändes. Nu har han sedan några år drivit även frågan om körningen. Nyligen stod det klart att Högsta Förvaltningsdomstolen anser att körning, för vagn med en eller flera hästar, också ska ingå i den grupp av aktiviteter som omfattas av friskvårdsbidraget.

Detta är frågor som krävt ett omfattande påverkansarbete och stora insatser från hästnäringens olika organisationer, framförallt ett mångårigt arbete från Svenska Ridsportförbundet. Nu är alltså både ridningen och körningen accepterade som friskvårdsförmån – en stor seger för hela hästnäringen och ett stort grattis till Urban Rydin för framgångsrikt arbete.

Urban berättar

Urban Rydin – detta är ju en fantastisk nyhet, hur har du arbetat i frågan?

- Det stora genombrottet kom när vi fick begränsat golfspel på pay and play-bana samt driving range godkänt som friskvård. Det ledde till att förutom bangolf även ridningen blev accepterat som skattefria aktiviteter. Sedan fortsatte Skatteverket att hålla emot och trots att vi hade ett särskilt möte med deras centrala experter ville de inte ge sig. Då fick vi söka ett nytt förhandsbesked för en person som ville utnyttja sitt friskvårdsbidrag till den körkurs på en travbana hon tänkte anmäla sig till. Skatterättsnämnden sa nej men HFD rev upp förhandsbeskedet och bedömde aktiviteten, trots att kursen kunde uppfattas som avancerad och att svårighetsmomenten ökar efter hand, som en skattefri personalvårdsförmån. 

Berätta lite om bakgrunden, varför har varken ridning eller körning historiskt godkänts som avdragsgill friskvård?

- Historiskt har vi att kämpa mot ett förarbetsuttalande där golf, ridning, utförsåkning på skidor och segling pekades ut som ”lyxsporter” som stod utanför systemet med skattefrihet. Efter många uppvaktningar uttalade skatteutskottet i riksdagen att det var domstolarna som skulle bestämma rättsutvecklingen och man ville således inte lagstifta. Sedan kom mitt första förhandsbesked där jag tror frisläppandet har sin grund i mitt val av ämne, begränsad form av golfspel.

Hur länge har du för kundens räkning drivit denna frågan?

- Vi har drivit frågan i några år och parallellt drev jag också pistolskytte i form av fält- och westernskytte. Även det målet vann jag.

Vad är betydelsen av utfallet ur din synvinkel som skatteexpert?

- Analyserar man de två domarna kan konstateras att HFD inleder med att konstatera att tillämpningen av bestämmelserna om skattefrihet för personalvårdsförmåner utgör ett undantag från huvudregeln om skatteplikt och att undantaget ska tillämpas restriktivt. Vidare ska en helhetsbedömning göras av förmånen. Hela personalen ska kunna ta del av förmånen och ingen ska behöva avstå på grund av att ett utnyttjande kräver tillgång till avancerad eller dyrbar utrustning. Vidare krävs att förmånen i sig är av mindre värde och att aktiviteterna innehåller praktiska moment som innebär motion. När frågan om ”enklare slag” av motion prövas konstaterar HFD att detta rekvisit inte kan tillmätas samma betydelse när det gäller att bedöma en förmån som utgår i pengar som när det handlar om en naturaförmån. Domarna medför att arten på motionsaktiviteten nu spelat ut sin roll och att Skatteverket får slopa sina listor över godkända eller inte godkända aktiviteter.