Syftet med projektet var att:

  • öka medvetenheten hos hästhållare om de risker för läckage av växtnäring till vatten som kan finnas
  • öka kunskapen om hur hästgödsel lagras och hanteras i Sverige idag
  • öka möjligheten till en enhetlig och effektiv tillsyn inom området

Då kommunerna själva valt om de velat vara med i tillsynsprojektet och tillsynsobjekten inte har slumpats ut så är detta inte en urvalsundersökning och resultatet av projektet kan inte översättas till att beskriva hästhållningen över lag i hela landet. Däremot tolkar Jordbruksverket resultatet som en indikation på hur landets hästgårdar generellt sett hanterar sin gödsel.

Så, hur gick det då?

Resultatet från tillsynen visade följande:

  • 84 % av hästhållarna lagrar sin gödsel i ett utrymme som uppfyller lagstiftningens krav.
  • Över lag har hästhållarna som sprider sin egen hästgödsel tillräckligt med spridningsareal.
  • 94 % av hästhållarna mockar regelbundet hela eller delar av hagarna som används året om.

Tillsynen visar att vi inom hästnäringen är på rätt väg inom området växtnäringsläckage. Utbildningar och information har lett till en ökad kunskap och vilja att förbättra på sina gårdar. Jordbruksverket kommer med kunskap från denna, och tidigare undersökningar, ta fram mer material till hästgårdar för att ytterligare öka kunskapen och säkra att näringsläckaget minimeras.

Ett väldigt positivt resultat som visar att det finns både intresse och engagemang kring miljöfrågorna. Så fortsätt säkra era gårdar från läckage till vattendrag och känslig mark, mocka vid behov era rasthagar för att minska risken för växtnäringsläckage och få samtidigt ett bättre underlag. Tillsammans gör vi en bra insats för både miljön, oss och hästarna.

Läs mer

Vill du läsa hela rapporten finner du den HÄR.

Lär dig mer om hanteringen av hästgödsel, via projektet Skitsmart kan du ladda ner en workshop att göra i ditt eget stall. Du hittar den HÄR.