Träffen äger rum på Murbo-Annas Gårdsmejeri & café i Borlänge och medverkar gör bland annat Elisabeth Ljungstorp, hästuppfödare och Jennifer Carlegrim, ridskolechef.

Dagen ger möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan Dalarnas hästuppfödare, hästutbildare och ridskolepersonal.

Du hittar hela inbjudan samt information om hur du anmäler dig HÄR.